Wspieramy w czasie epidemii

wspieramy w czasie epidemii, Wspieramy w czasie epidemii


Zajęliśmy się przygotowaniem szeregu materiałów informacyjnych i profilaktycznych m.in. dla pracowników firm oraz dla Pionu BHP, związanych z epidemią koronawirusa.

Wykonaliśmy m.in.

  • prezentację dot. pierwszej pomocy przedmedycznej w okresie zagrożenia epidemicznego,

  • wytyczne dot. bezpieczeństwa podczas świąt – kontent + grafika,

  • folder z zasadami dla pracowników realizujących inwestycje firmy – kontent, skład graficzny, zlecenie i koordynacja wydruku,

  • folder z zasadami bezpieczeństwa dla emerytów – kontent, skład graficzny, zlecenie i koordynacja wydruku,

  • infografiki ważnymi informacjami dot. np. kwarantanny, pracy zdalnej, czy używania środków ochrony osobistej.


W tym trudnym czasie jeszcze aktywniej wspieramy naszych klientów w przygotowywaniu bieżących komunikatów na temat aktualnej sytuacji w kraju w danej Spółce.


Pamiętajmy - zachowajmy szczególną ostrożność oraz stosujmy się do wytycznym Ministerstwa Zdrowia i Głównego Inspektoratu Sanitarnego.


Pozostałe wpisy

Pro&Com - Agencja PR