Raport Zrównoważonego Rozwoju

raport zrównoważonego rozwoju, Raport Zrównoważonego RozwojuZajęliśmy się przygotowaniem raportu podsumowującego działalność PERN S.A. w zakresie środowiskowym, społecznym i w kontekście ładu korporacyjnego za 2021 r. 


Dokument jest pierwszym tego typu sprawozdaniem w historii Spółki. Przygotowanie raportu społecznego wymagało identyfikacji istotnych tematów, które zostały zaprezentowane wg określonych standardów raportowania (GRI – Global Reporting Initiative). W prace nad dokumentem zaangażowane było wiele komórek organizacyjnych firmy.

W ramach prac nad raportem przygotowaliśmy:

  • szczegółowy spis treści

  • formatki tematyczne - porządkujące i ułatwiające pracę nad poszczególnymi elementami

  • korekty otrzymanych materiałów

  • opracowanie graficzne dokumentu


Pełny raport dostępny jest na stronie www.pern.pl
PERN S.A. jest strategiczną Spółką dbającą o bezpieczeństwo energetyczne Polski. Jest krajowym i regionalnym liderem logistyki naftowej. Zarządza siecią rurociągów naftowych i produktowych oraz magazynami. Celem strategicznym Grupy Kapitałowej PERN jest wzmocnienie pozycji w obszarze magazynowania i transportu ropy naftowej oraz rozwój w obszarze paliw m.in. poprzez rozbudowę pojemności magazynowych oraz sieci rurociągów.

 


Pozostałe wpisy

Pro&Com - Agencja PR