Zarządzanie wizerunkiem

Wizerunek jest jednym z najcenniejszych aktywów każdej organizacji, bez względu na jej wielkość i branżę. Wspólnie z naszymi Klientami opracowujemy zintegrowaną politykę PR, wskazując optymalne kanały i narzędzia, pomagając w przygotowaniu materiałów, które wspierają ich cele biznesowe.

Oferujemy:

 • Audyt obecnych działań wizerunkowy
 • Raport wizerunkowy i raporty porównawcze
 • Określenie wizerunkowych celów długo i krótkoterminowych, zgodnych z podstawowymi dokumentami Spółki:
  •   misją
  •   wizją
  •   wartościami
  •   strategią biznesową
 • Budowa kompleksowej strategii wizerunkowej przygotowanej zgodnie ze strategią biznesową oraz kluczowymi wydarzeniami firmy
 • Budowanie strategii wizerunkowej firm, instytucji, organizacji i osób, mapowanie interesariuszy, określanie długo i krótkoterminowych celów wizerunkowych, planowanie działań

Jeśli jesteś zainteresowany ofertą skontaktuj się z nami 

Comments are closed.

^ Wróć na górę
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!