Promocja inwestycji

Dobrze i sprawnie przeprowadzona promocja inwestycji jest kluczowym elementem sukcesu całego projektu inwestycyjnego.

Oferujemy:

Promocja inwestycji

  • Opracowanie strategii komunikacji z lokalną społecznością i środowiskami branżowymi
  • Prowadzenie dialogu z interesariuszami przed, w trakcie i po zakończeniu inwestycji: wykorzystanie narzędzi komunikacyjnych: budowa i administracja stron internetowych, portali społecznościowych, projektowanie i redakcja broszur, katalogów i folderów informacyjnych
  • Bieżące informowanie opinii publicznej o postępach prac
  • Organizacja spotkań i facylitacja debat
  • Mediacja i negocjacje w przypadku sytuacji konfliktowych
  • Budowanie pozytywnych relacji z władzami samorządowymi i lokalnymi liderami opinii
  • Prowadzenie projektów społecznych na terenach objętych inwestycjami

Comments are closed.

^ Wróć na górę
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!