Na straży bezpieczeństwa

Miło nam poinformować, że Spółka Naftor nabyła Świadectwo Bezpieczeństwa Przemysłowego Pierwszego Stopnia, wydane przez Służbę Kontrwywiadu Wojskowego (SKW) do poziomu „Poufne”.

Nabycie niniejszego świadectwa oznacza, że Spółka Naftor posiada pełną zdolność do zapewnienia ochrony informacji niejawnych do klauzuli „poufne”, włącznie z możliwością ich wytwarzania, przechowywania, przekazywania lub przetwarzania w pomieszczeniach kancelarii tajnej w siedzibie Centrali Spółki w Warszawie (akceptacja ABW w 2016 r.) oraz z użyciem akredytowanego przez ABW (akredytacja nr 129/2017 z dnia 15 maja 2017 r.) Bezpiecznego Systemu Informatycznego (BSI).

Gratulujemy.


--

Naftor Sp. z o.o. istnieje od roku 2004, po wyodrębnieniu ze struktury „Naftobazy” Sp. z o.o. – obecnie Operator Logistyczny Paliw Płynnych sp. z o.o. – największego w Polsce przedsiębiorstwa specjalizującego się w magazynowaniu i obrocie paliw płynnych, należącego również do Grupy PERN. Celem powstania Spółki Naftor było utworzenie sprawnie i profesjonalnie funkcjonującej firmy, gwarantującej profesjonalną ochronę Baz Paliw należących do OLPP obiektów strategicznych o kluczowym znaczeniu dla bezpieczeństwa energetycznego państwa.


Pozostałe wpisy

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!