Komunikacja kaskadowa – pilotaż w GAZ-SYSTEM

komunikacja kaskadowa, Komunikacja kaskadowa – pilotaż w GAZ-SYSTEM
komunikacja kaskadowa, Komunikacja kaskadowa – pilotaż w GAZ-SYSTEM

Zakończył się pilotaż komunikacji kaskadowej w OGP GAZ-SYSTEM. W pilotażu uczestniczyło 9 zespołów z Oddziału w Świerklanach, łącznie 250 pracowników.

Przed projektem komunikacji kaskadowej w spółce GAZ-SYSTEM – postawiono ambitne zadanie usprawnienia komunikacji wewnętrznej poprzez wykorzystanie bezpośredniego kontaktu przełożony – pracownik. Spotkania miały na celu uspójnienie wiedzy o kluczowych projektach w spółce oraz integrację wokół problemów ważnych dla danego zespołu. Istotnym elementem była możliwość zadawania pytań i wymiany opinii.

Menedżerowie uczestniczący w pilotażu otrzymali od nas wsparcie w postaci materiałów merytorycznych, doradztwa dot. prezentowania materiałów oraz informację zwrotną po każdym spotkaniu.

Pilotaż został wysoko oceniony, a spółka przystępuje do realizacji wdrożenia komunikacji kaskadowej w całej organizacji.

Komunikacja kaskadowa ma potencjał bycia najskuteczniejszym narzędziem do rozpowszechniania informacji w firmie.

--

Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. jest firmą strategiczną dla polskiej gospodarki oraz bezpieczeństwa energetycznego kraju. Kluczowym zadaniem Spółki jest transport paliw gazowych siecią przesyłową na terenie całego kraju, w celu ich dostarczenia do sieci dystrybucyjnych oraz do odbiorców końcowych podłączonych do systemu przesyłowego.


 


Pozostałe wpisy

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!