Jubileusz OLPP

Największe w Polsce przedsiębiorstwo specjalizujące się w magazynowaniu i przeładunku paliw płynnych. Spółka składuje paliwa do bieżącej dystrybucji, w ramach zapasów obowiązkowych, a także magazynuje państwowe rezerwy paliw ciekłych. OLPP wchodzi w skład Grupy Kapitałowej PERN.


Pozostałe wpisy

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!