Komunikacja wewnętrzna – korzyści dla firmy

W dobie dominacji mediów społecznościowych, ekspresowych komunikatorów i zaawansowanych technologii, gwarantujących menedżerom bycie on-line niemal 24/7 warto zadbać o większe znaczenie komunikacji wewnętrznej, jako jednego z kluczowych jej motorów rozwoju.Co prawda żaden z menedżerów nie odważy się powiedzieć dziś, że komunikacja wewnętrzna jest nieistotna, ale niewiele jest też firm, które stale rozwijają ją, badając jej efektywność i bezpośrednio wiążąc z kluczowymi procesami biznesowymi.

Skuteczna komunikacja wewnętrzna to przecież oszczędność czasu i zasobów. Dlaczego? Prześledźmy wybrane korzyści:

  1. Wizerunek firmy. Wszyscy pracownicy firmy są jej ambasadorami. Nikt jednak skuteczniej nie kompromituje własnej firmy jak źle poinformowani menedżerowie, nie mający wiedzy o tym co dzieje się w spółce, w innych działach lub o podjętych już decyzjach czy zobowiązaniach. Wiedza o strategii i działaniach i firmy to dla zarządu i menedżerów najlepsza wizytówka profesjonalnego zarządzania.

  2. Obsługa klienta. Dobrze poinformowani pracownicy mają pełną wiedzę na temat wszystkich produktów i rozwiązań oferowanych przez firmę, zapewniając lepszą obsługę klienta i wyższą sprzedaż.

  3. Lepsze zrozumienie celów firmy. Jasne zakomunikowanie oczekiwań wobec pracownika pozwala na lepszą organizację pracy. Pracownikowi łatwiej podejmować decyzje dotyczące jego obszaru działań.

  4. Lepsza znajomość firmy. Zrozumienie jak funkcjonuje firma, poznanie czym zajmują się inne działy pozwala pracownikowi lepiej zrozumieć jego miejsce w organizacji, wpływ jego pracy na wynik spółki oraz efektywniej pracować nie tracąc czasu na poszukiwanie procedur czy osób, do których należy przekierować daną sprawę.

  5. Mniej pomyłek. Dobra komunikacja zadań oraz pełna informacja dotycząca całego procesu lub projektu ogranicza błędne decyzje i niewłaściwe działania.

  6. Łatwiejsze wprowadzanie zmian. Regularna komunikacja zapewnia większe zaufanie do pracodawcy. Pracownicy są bardziej otwarci na zmiany i szybciej potrafią zaakceptować nowości wprowadzane w firmie.

  7. Lepsza praca zespołowa i szybszy rozwój wiedzy. Praca zespołowa pozwala dzielić się doświadczeniami z różnych obszarów, umożliwia dostrzeżenie problemu z odmiennych stron, a w konsekwencji sprawia że wypracowane rozwiązanie jest pełniejsze i lepiej dostosowane do oczekiwań klienta.

  8. Większa otwartość do wyrażania opinii i dzielenia się wiedzą. W firmie która komunikuje się w sposób otwarty nie toleruje się postaw zawłaszczania wiedzy, gromadzenia informacji w wąskiej grupie. Wymiana wiedzy, korzystanie z doświadczeń innych ale jednocześnie sprawne dzielenie się własnymi rozwiązaniami i umiejętnościami z innymi – wzmacnia firmę i jej potencjał.

  9. Lepsza atmosfera w pracy. Pracownicy, których traktuje się podmiotowo, aktywniej angażują się w działania na rzecz firmy.

  10. Pozwala łatwiej i szybciej rozwiązywać problemy. Wymiana wiedzy minimalizuje problemy, ale pamiętajmy, że w sytuacjach kryzysowych rozwiązanie może przynieść każdy pracownik, nawet ten po którym się tego nikt nie spodziewa – przyniesie je, pod warunkiem, że będzie przekonany, że zostanie wysłuchany a jego propozycja będzie przynajmniej przeanalizowana.Podobne wpisy

Pro&Com - Agencja PR