Komunikacja kaskadowa – najskuteczniejszy sposób dotarcia z informacją do pracownika

Komunikacja kaskadowa pozwala w najbardziej efektywny sposób zarządzać informacją w firmie. Jej siła wynika z kilku elementów:

  • Pracownicy chcą otrzymywać informacje przede wszystkim od swoich przełożonych, zwłaszcza gdy dotyczy to ważnych projektów, które bezpośrednio lub pośrednio mają wpływ na ich pracę, wynagrodzenie lub atmosferę w zespole.

  • Kontakt pracowników z bezpośrednim przełożonym daje wymierne korzyści obu stronom – możliwość zadania pytań, uzyskania wyjaśnienia oraz weryfikacji opinii pracowników, poznania ich niepokojów.

  • W strukturze niejednorodnej i rozproszonej informacja dociera bezpośrednio do pracownika, sprofilowana zgodnie z jego stanowiskiem i wykonywaną pracą.

  • Zarząd spółki może być pewnym jednolitego przekazu, co jest bardzo istotne zwłaszcza przy wdrażaniu trudnych, strategicznych projektów.


Komunikacja kaskadowa to przekazywanie menedżerom wiadomości lub informacji od menedżerów wyższego szczebla. Menedżerowie następnie przekazują tę wiadomość innym pracownikom bezpośrednio lub pośrednio raportującym do nich.

Komunikacja kaskadowa – kluczowe czynniki

  • Zarząd aktywnie wspiera cały proces komunikacji kaskadowej, motywując menedżerów i dając jednoznaczny przekaz o jej kluczowym znaczeniu dla organizacji.

  • Menedżerowie otrzymują od zespołu komunikacji potrzebne wsparcie: prezentacje z opisem kluczowych projektów, manuale do prowadzenia spotkań, formatki, szkolenia.

  • Spotkania odbywają się cyklicznie, ale z kontrolowaną elastycznością, dostosowaną do rytmu pracy.

  • Jakość spotkań jest monitorowana i omawiana z przełożonymi.

  • Uwagi menedżerów są analizowane i wdrażane na bieżąco, aby uzyskać jak najlepszy efekt spotkań.

  • Kaskada nie może nadmiernie angażować przełożonych, a treści muszą być dostosowane do odbiorców.


Etapy procesu komunikacji kaskadowejPodobne wpisy

Pro&Com - Agencja PR