Wartości Banku Pocztowego S.A.

  • slide

Szczegóły

Przygotowaliśmy scenariusz spotkań kadry kierowniczej z pracownikami, karty pracy, prezentacje multimedialne. Zabraliśmy i podsumowaliśmy efekty spotkań, na bazie wyników przygotowaliśmy plansze do dyskusji podczas warsztatów.
Opracowaliśmy i przeprowadziliśmy warsztaty, podczas których wypracowane zostały wartości Banku Pocztowego.
Przygotowaliśmy nośniki promujące wartości – plakat, bannery do intranetu.

Podobne wpisy


Pro&Com - Agencja PR