Integracja PERN i OLPP

  • slide

Szczegóły

Zajęliśmy się komunikacją wewnętrzną procesu połączenia Spółek PERN i OLPP, którego celem jest wzmocnienie wewnętrzne Grupy Kapitałowej PERN oraz zwiększenie jej wartości dla Właściciela.

Zbudowaliśmy stronę intranetową zawierającą informacje na temat projektu – aktualny stan prac, skład Komitetu Sterującego i zespołów projektowych, harmonogram prac, korzyści wynikające z połączenia, itd.

Cyklicznie przygotowujemy gazetę integracyjną dystrybuowaną do pracowników w formie mailowej i drukowanej. Magazyn zawiera informacje na temat procesu integracji, jak również wiadomości z PERN, z OLPP oraz ze Spółek GK. Zajmujemy się redakcją i korektą tekstów, składem graficznym i koordynacją wydruku.

Integralną częścią komunikacji są również newslettery rozsyłane drogą mailowa do pracowników, informujące o aktualnym przebiegu prac, spotkaniach przedstawicieli Komitetu Sterującego z pracownikami w terenie, itd.

Podobne wpisy


Pro&Com - Agencja PR