Reorganizacja spółki EPC S.A.

  • slide

Szczegóły

Zajęliśmy się komunikacją zewnętrzną i wewnętrznej projektu reorganizacji w spółce EPC S.A. – obecnie PSE Inwestycje S.A.
Nadrzędnym celem prowadzonych działań komunikacyjnych było wsparcie procesu reorganizacji poprzez zwiększanie akceptacji dla prowadzonych zmian oraz minimalizacja spekulacji wokół procesu.
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!