Reorganizacja spółki EPC S.A.

  • slide

Szczegóły

Zajęliśmy się komunikacją zewnętrzną i wewnętrznej projektu reorganizacji w spółce EPC S.A. – obecnie PSE Inwestycje S.A.
Nadrzędnym celem prowadzonych działań komunikacyjnych było wsparcie procesu reorganizacji poprzez zwiększanie akceptacji dla prowadzonych zmian oraz minimalizacja spekulacji wokół procesu.
Pro&Com - Agencja PR