Intranet ABS - WordPress

  • slide

Szczegóły

Przygotowaliśmy koncepcję, zbudowaliśmy i wdrożyliśmy intranet w Spółce ABS (obecnie InfoConsulting). Narzędzie przygotowane zostało w oparciu o najnowocześniejsze technologie w dziedzinie IT, uwzględniając potrzeby Klienta.
Wdrożyliśmy rozwiązania służące sprawnej wymianie informacji, prowadzeniu webinariów, poszerzaniu wiedzy pracowników na temat oferowanych produktów i usług oraz ułatwiające pozyskanie podstawowych informacji nowym pracownikom.

Podobne wpisy


Pro&Com - Agencja PR