Badanie kultury organizacyjnej w BSB

  • slide

Szczegóły

W ramach współpracy ze Spółką Bazy i Systemy Bankowe przeprowadziliśmy dwa badania kultury organizacyjnej. Pierwsze – odbyło się w związku z pracami prowadzonymi nad przygotowaniem nowej Strategii Spółki. Badanie miało formę anonimowej ankiety papierowej, a jego celem było zdiagnozowanie silnych i słabych stron Firmy. Wyniki ankiety pozwoliły na określenie obszarów działalności wymagających usprawnienia oraz wskazały dobre wzorce.

Drugie badanie – było kontynuacją diagnozy z roku poprzedniego i badało kulturę organizacyjną po zmianach.

Obydwie ankiety składały się z pytań otwartych i zamkniętych, gdzie pracownicy oceniali ogólną opinię o Spółce, wnętrze Spółki, kulturę organizacyjną, komunikację, BSB jako pracodawcę oraz swoje miejsce w Firmie i ogólne zadowolenie z pracy.

Wyniki badań przedstawione zostały w postaci wykresów z opiniami i komentarzami dotyczącymi wyników.

Podobne wpisy


Pro&Com - Agencja PR