Archiwum Diecezjalne z nową stroną www

Opracowaliśmy stronę internetową Archiwum Diecezjalnego w Płocku. Strona jest nowoczesną wizytówką instytucji. Została zoptymalizowana pod bieżące przeglądarki na komputery osobiste. Jest responsywna, dostosowana do mobilnych ekranów. Uproszczona mapa strony pozwala użytkownikowi na łatwe odnalezienie informacji.

Zapraszamy na www.archiwumplock.pl
Archiwum gromadzi w swoich zasobach zbiory archiwów kapituły katedralnej płockiej, kapituły kolegiackiej pułtuskiej, konsystorza płockiego, konsystorza pułtuskiego, kurii biskupów płockich, seminariów płockiego i pułtuskiego, gromadząc ich dotychczasowe zbiory.


Pozostałe wpisy

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!