Połączenie PERN i OLPP

Spółki PERN S.A. i Operator Logistyczny Paliw Płynnych sp. z o.o. prowadzą proces integracji, zmierzający do wzmocnienia wewnętrznego Grupy Kapitałowej PERN oraz zwiększenia jej wartości dla Właściciela. To strategiczne wyzwanie ma na celu zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego kraju, w zakresie rynku ropy naftowej i paliw. Czynnie wspieramy swoich Klientów w sferze komunikacji zewnętrznej oraz wewnętrznej oraz stale monitorujemy przebieg procesu integracji.

Dla odpowiedniej komunikacji wewnętrznej przygotowaliśmy stronę intranetową, gdzie pracownicy znaleźć mogą najważniejsze informacje na temat procesu, aktualności związane z projektem oraz mogą znaleźć odpowiedź na pytania związane z integracją.


Pozostałe wpisy

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!