100 lat niepodległości

Mając na względzie troskę o kształtowanie postaw patriotycznych młodzieży oraz potrzebę realizacji działań na rzecz promocji kultury i tożsamości narodowej, a także przybliżenia historii Polski niepodległej – Bank Pocztowy S.A., PERN S.A., Narodowe Archiwum Cyfrowe i Archiwum Akt Nowych  podjęły wspólną inicjatywę realizacji projektu edukacyjnego.

W ramach inicjatywy realizowane będą następujące działania: cykl wystaw ilustrujących wydarzenia związane z odzyskaniem niepodległości, pakiet edukacyjny pn. „Plecak sztubaka”, kalendarz edukacyjny prezentujący sylwetki wybitnych Polaków tamtego okresu, strona www.dlaniepodleglej.pl, zawierająca materiały merytoryczne, scenariusze lekcji, konkursy wiedzy dla uczniów itp.

Do zadań naszej Agencji należeć będzie m.in. koordynacja całego projektu, opracowanie koncepcji graficznych poszczególnych nośników, współpraca merytoryczna, zlecenie i koordynacja wykonania, organizacja inauguracji projektu.

Start inicjatywy zaplanowany został na listopad 2017 r.

Fot.: Archiwum Akt Nowych


Pozostałe wpisy

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!