CSR

Jak skutecznie promować inwestycje

Utworzone przez Agata Zwolan w Wrzesień 04, 2013  /   Opublikowane w CSR

Jak skutecznie promować inwestycje?

W dzisiejszych czasach inwestycje są towarem tak deficytowym, że ich promocja wydaje się zbędnym wydatkiem. Inwestorzy wielcy i mali, samorządowi i prywatni nie mają wątpliwości co do korzyści, jakie ich działalność przyniesie lokalnej społeczności. Nowe miejsca pracy, poprawa infrastruktury, wyższa atrakcyjność terenów itp. to oczywisty zysk dla mieszkańców. Tak oczywisty, że niejednokrotnie inwestorzy nie potrafią i nie chcą dostrzec innej perspektywy, a co za tym idzie nie umieją rozmawiać i przekonywać społeczeństwa do swoich racji. W konsekwencji inwestycja choć słuszna i konieczna rodzi niepotrzebne napięcia i protesty.

Czytaj więcej

Z kim warto rozmawiać o procesie dialogu inwestycyjnego

Utworzone przez Wojtek Kaczmarczyk w Wrzesień 04, 2013  /   Opublikowane w CSR

Z KIM WARTO ROZMAWIAĆ W PROCESIE DIALOGU INWESTYCYJNEGO

W procesie Dialogu Inwestycyjnego dokonuje się wymiana informacji o planowanej lub realizowanej inwestycji oraz budowana jest pozytywna wiedza o celu inwestycji, jej przebiegu, rezultatach oraz oddziaływaniu na społeczność lokalną i środowisko. Dzięki Dialogowi Inwestycyjnemu można wypracować wspólne stanowisko społeczności lokalnej wobec inwestycji .

Czytaj więcej

Dialog Inwestycyjny

Utworzone przez Wojtek Kaczmarczyk w Sierpień 09, 2013  /   Opublikowane w CSR

Dialog InwestycyjnyDIALOG INWESTYCYJNY – jak go realizować?

Dialog społeczny (DS) to budowanie porozumienia wśród członków wspólnoty lokalnej, regionalnej czy narodowej na rzecz współodpowiedzialności za zrównoważony rozwój społeczeństwa i dobrobyt mieszkańców.

Czytaj więcej

Dialog społeczny

Utworzone przez Wojtek Kaczmarczyk w Sierpień 08, 2013  /   Opublikowane w CSR

DIALOG SPOŁECZNY – INWESTYCJA W PRZYSZŁOŚĆ

Budowanie platformy dialogu ze społecznością jest ważnym elementem  skutecznej realizacji celów biznesowych.  Celem takiego dialogu jest:

  • tworzenie i integracja wspólnoty wokół uzgodnionych celów strategii rozwoju

  • łagodzenie sprzeczności interesów różnych zbiorowości

  • rozładowywanie konfliktów poprzez rozwiązywanie wspólnych problemów

Czytaj więcej

Współpraca biznesu ze społecznością

Utworzone przez Wojtek Kaczmarczyk w Lipiec 30, 2013  /   Opublikowane w CSR

WSPÓŁPRACA BIZNESU ZE SPOŁECZNOŚCIĄ

Jakkolwiek podstawowym celem działalności biznesowej jest zarabianie pieniędzy i przynoszenie właścicielom (akcjonariuszom, udziałowcom) godziwego zwrotu z zainwestowanego kapitału to firmy nie mogą uniknąć odpowiedzialności wynikającej z posiadania przez nią władzy i swobody działania. W pierwszej kolejności jej odpowiedzialność dotyczy specyficznej działalności firmy służąc społeczeństwu użytecznym produktem, kreując ekonomiczną wartość dodaną oraz zapewniając trwanie w przyszłości i rozsądny wzrost. Na drugim poziomie firma jest odpowiedzialna przed swoimi interesariuszami w zakresie swojej specyficznej działalności i na najwyższym jest odpowiedzialna za wkład w doskonalenie środowiska społecznego. Społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR) drugie i trzeci poziom odpowiedzialności. Jedną z form w jakiej wyraża się CSR jest współpraca podejmowana przez przedsiębiorstwa ze społecznością, w której przyszło im działać.

Czytaj więcej

^ Wróć na górę
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!